เดือน: ตุลาคม 2020

ขับขี่รถฝ่าฝน

ทำอย่างไร เมื่อคุณต่องขับรถเวลาฝนตก ???

สู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วประเทศไทย บางวันฝนลงหนักแทบจะตลอดวัน ซึ่งคนไม่ใช่น้อยบางทีอาจจำเป็นต้อง ขับขี่รถฝ่าฝน ไปทำงานในเวลาเช้าหรือกลับไปอยู่บ้านในตอนค่ำ เราก็เลยมีคำแนะนำ ทำถ้าเกิดจำต้องนั่งอยู่หลังพวงมาลัยในขณะฝนตก เพื่อหลีกเลี่ยงกับอุบัติเหตุที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้

  • ลดความเร็ว แน่ๆว่าฝนตกทำให้ถนนหนทางลื่นอยู่แล้ว สิ่งที่ควรจะทำเป็นการลดความเร็วลงมาเพื่อปกป้องรถยนต์เสียหลักลื่น ทั้งยังการลดความเร็วมาอยู่ในระดับที่พอดีจะช่วยทำให้คุณเลี่ยงการเบรกฉับพลันได้ จดจำไว้ว่าถนนหนทางที่ลื่นจะก่อให้ระยะเบรกเยอะขึ้นนั่นเอง
  • เว้นระยะห่าง จากที่จำเป็นต้องอยู่ห่างจากคันหน้าประมาณ2 วินาทีในยามที่ถนนหนทางแห้ง เมื่อฝนตกขึ้นมาคุณควรจะเว้นระยะห่างเป็น 3-4 วินาที วิธีการที่ก็ไม่ยากแค่เพียงพิจารณาจุดที่รถยนต์คันที่อยู่หน้าเราเคลื่อนผ่าน บางทีอาจจะเป็นหลักกิโลเมตรหรือเสาไฟ แล้วก็นับเลขไปเรื่อยจนถึงรถยนต์ของคุณเคลื่อนผ่านตรงจุดๆนั้น ก็ให้หยุดนับ ราวๆนี้
  • อย่าขับตรงแอ่งน้ำขัง ถ้าเกิดคุณต้องใช้ความเร็วสูงแล้วขับฝ่าแอ่งน้ำขังจัดว่าอันตรายอย่างยิ่งๆด้วยเหตุว่ารถยนต์จะสูญเสียการควบคุมอย่างราบรื่น แน่ๆว่าระบบควบคุมเสถียรภาพของรถยนต์ก็สามารถช่วยในประเด็นนี้ได้ แม้กระนั้นไม่เป็นอันตรายไว้ก่อนก็ดีแล้วกว่าไม่ใช่หรือ
  • เปิดไฟหน้ารถยนต์ ยิ่งฝนตกหนักยิ่งควรจะเปิด เนื่องจากจะมีผลให้รถยนต์คันอื่นสามารถประเมินความเร็วรวมทั้งระยะห่างจากคันของคุณได้ ช่วยทั้งยังในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเลนเดินรถ การเบรกต่างๆยิ่งถ้าหากทัศนวิสัยแย่มากๆก็บางทีอาจเปิดไฟตัดหมอกช่วยได้
Continue reading

Best Tactics To Use When Car Shopping

TIP! Don’t be persuaded to sign for a car that your budget cannot afford. Many people get hoodwinked into buying a sports car because salespeople say the person looks good in it.

Car shopping is a subject that just about everyone must do from time to time. Although this can be very exciting, the size of the investment can make the process stressful unless the shopper does some legwork ahead of time. Keep reading for some ideas that can help you to smooth out the process.

TIP! Negotiating helps to save you a lot of money towards your purchase. You shouldn’t ever have to buy a car at its advertised price.

You do yourself a great disservice if you refrain from negotiating the price of the car. You must not need to pay for the car’s full retail price. These prices are purposefully high to allow negotiating room for the seller.

Bring a friend on your shopping day.This person can be anyone, relative or spouse.

TIP! A mechanic of your choosing should always inspect a used vehicle prior to purchase. If the seller or dealer declines, take your business elsewhere.

You do not have to be rushed when trying to get comfortable about a deal that is not good. You need at least a full afternoon. If you have other obligations, you can always come back.

When purchasing a new car, consider how the vehicles fuel economy will affect your budget. You may be yearning for a big V-8 that can use to tow things.

Don’t drive your really expensive car to the dealership. Once salespeople see your expensive vehicle, they will be less likely to make any deals with you.

TIP! Prior to purchasing a car, test drive it. It’s important that you find out if the car drives properly, even if you’ve driven this exact model before.

Test drive the vehicle without fail.No matter how perfect the car looks, you still need to test it yourself. There is nothing that can replace the actual experience of driving the car. You may find that the car has a rough ride or is just not what you anticipated.

You may be unable to find the car you desire. Not having heated seats should not make much of a difference in your driving experience.

TIP! Don’t drive your really expensive car to the dealer when you’re looking to buy another car. Once they see what you are driving, they will be less likely to make any deals with you.

When you found a car that you’d like to look at, go over it with a fine-toothed comb. Look for dings and flaws on the car. Look inside for upholstery and carpeting issues. Keep in mind that it’s yours when you have made a purchase.This includes any and all damage

TIP! Never commit yourself to buying only from dealerships. You will probably find it surprising that a vehicle you need is already being offered by someone privately.

Not all salespeople or dealerships …

Continue reading

Looking At Cars? Read This Article First!

It’s not easy when you have nagging salesmen trying to squeeze every last dime out for their own financial gain.

TIP! If you pay the sticker price, you are basically throwing money at the dealer. Never pay the sticker price for cars.

You can save a great disservice if you fail to negotiate a price lower than what your salesperson first offers. You should not pay for what it says on the advertised price. These prices are high in order to give some money to play around with in order to make a deal.

Bring someone along on your shopping trip. This person can be anyone, a co-worker or a friend.

TIP! Before going to a dealership, know what kind of vehicle you want. Do research online before you shop to find out what type of vehicle is best suited for your family and budget.

Ask your friends for tips and recommendations from others. How do they with their current vehicles? Do they have regrets about the one they got isn’t that great? What have they heard about different cars that are out there?

TIP! Make it a policy to always pay less than the sticker price. No sane dealer believes he or she will get full sticker price.

Don’t feel that you necessarily have to only buy from dealerships. You might be shocked to find that the car you want is readily available from a private owner or small lot. You can find a car at a private owner.

TIP! Do not go car shopping alone. They can listen, see and even help you figure out problems.

Test drive a car before beginning any negotiations. Even if you know what your next car should be and the dealer has it, you need to give it a bit of your time so you can test it. There is nothing that can replace the actual experience of driving the car. You may find that the ride than expected or is just not as smooth as you had expected.

TIP! Try to avoid showing up at the dealership in an expensive car. The sales staff will see that car and decline your rock bottom offers, unless the car is one you plan to use as a trade-in.

Most salespeople have monthly quotas. Use this against them by shopping for a car toward the end of the month. Salesmen who haven’t yet met their quota are going to want to make one more willing to negotiate. This additional pressure will help give you a little bit more room in your price negotiations.

TIP! Take a potential winning vehicle for a spin before buying! Don’t be so pressed for time that you skip this part. Nothing can compare to hands-on experience.

Rent cars to test it out. This will help you a good idea of what it is like to drive. Go on a long road trip in that car with your family to decide if it fits you well. This is an easy …

Continue reading

Looking To Buy A Car? Read This

TIP! Make sure that you have all the necessary materials when car shopping. Have you taken a good look at your budget? How many people are you going to be driving around? You will need to know the gas milage that is acceptable for your budget.

Most people view the opportunity to enjoy shopping for a car at some point in life. Although it can be fun to shop for a car, this huge financial decision can be very frightening if you don’t have sufficient knowledge on the matter. This article has tips to help with the car buying process.

TIP! If you cannot make a deal, you might be wasting money. Don’t ever pay sticker price for a vehicle.

You do yourself a great disservice if you refrain from negotiating the price lower than sticker.You should not need to pay for the car’s full retail price. Sticker prices are marked intentionally high as a way to facilitate negotiation.

TIP! Search for your car on the Internet before visiting a dealership. Don’t visit a dealership until you have a good idea of what you want in a vehicle, such as size, brand, and pricing.

Do some online car shopping ahead of time. You should only visit a dealership when you are sure about the make and model of the car that you want. You should look online and research the makes and models that are most suitable for you, which cars are the safest and other things that a dealership won’t tell you.

If a dealer will not let you bring your own mechanic, go to another dealer.

Sticker Price

You should never pay the full sticker price. The sticker price is not set in stone.

Test the merchandise before you purchase.

TIP! If you don’t know how to deal with sales pitches that are high pressure, get a companion to shop with you. Bring along a friend or relative to help you negotiate prices and ask important questions.

Go to the auto show to check out makes and models might fit you. Auto shows are great places to compare different makes side-by-side under one roof. You can also talk to people that know about cars.

TIP! Test drive a car before buying it. Test drive the vehicle you have chosen before beginning negotiations.

Research properly when buying a car used. There are many websites online that will tell you an estimate of what your car is worth. You can utilize NADA or the Kelly Blue Book to know how much a car is. If you car dealer has a car that is not worth what he is charging, search other places.

TIP! Use the Internet to shop. Almost any car you desire is available online.

Don’t buy this next year’s car as soon as it’s released. Getting into a new vehicle upon release will be costlier than if you paying much more money. Give it a while so that all the hype to ease up then go looking to …

Continue reading

Make The Best Car Buying Decisions With These Tips

TIP! If you don’t attempt to negotiate, you’ll end up spending more than you have to. It isn’t necessary to pay the sticker price for a vehicle.

While you may have had a negative car buying experience before, times are about to change. You just have to learn the process. You do not have to accept the flow!

TIP! Prior to stepping foot in a dealership, obtain a car loan. When you get a car loan at the dealership, it can take a really long time.

Never let salespeople talk you into a model that is beyond your means. A lot of people purchase a sports cars because they fell for the dealer talked them into it. Remember that salespeople are motivated by the salesman wants his commission!

TIP! Speak with your loved ones to see if they’ve heard anything good. Are they satisfied with their cars? Do they have regrets about the decisions they made? Do they know of a car that’s really good? If you are considering a vehicle purchase, this can be helpful in terms of beginning your own research.

Know what kind of truck or car you want before stepping foot into a lot. Look online to see what would work best for your personal situation.You should also be able to find a car you can afford and not be swayed by a salesman.

TIP! If you’re looking for a brand new car, talk to your bank about your loan options prior to going shopping. You need to know this is available before you attempt to buy.

If you’re buying a car from someone, have your mechanic take a look at the car before you buy it. If the owners deny this, then it is best that you do not buy it. There could be problems the car. You want to purchase anything without looking into it.

Don’t ever pay the sticker price on a car. This number is not an accurate reflection of what the dealer thinks the car is worth.

Test drive any car before you buy.

TIP! Never commit yourself to buying only from dealerships. You may find out that the car you like is available on a small lot, or through a private seller.

When purchasing a new car, think about how the fuel economy can affect you. You may feel the need to buy a big V-8 you can use to tow things.

TIP! Don’t overlook a test drive. Test drive the vehicle you have chosen before beginning negotiations.

Don’t drive your really expensive car to the lot.Once they see what you are driving, they will not accept any of your offers and try raising prices because they will assume you can afford to spend more on a vehicle.

TIP! Try your luck online. No matter what make or model you desire, you can be certain that you’ll find it online.

Never disclose the trade-in, what you have down, or trade-ins until you’ve established an actual price on your desired car. …

Continue reading

How To Make The Car Salesman Work For You

TIP! If you need to find a good deal, look online. Using an Internet search can save you thousands.

Car shopping is both scary and intimidating. Research and knowledge can help you end up happy after your purchase.Use the advice that follows to make a great choice for your car-shopping endeavors.

TIP! Get your financing in order before shopping for autos. Go to your bank or to your credit union.

Don’t let a salesperson talk you into buying a vehicle you are unable to afford. Many people get hoodwinked into buying a sports car because the person looks good in it. Remember that the commissions they will make if they sell you an expensive vehicle.

TIP! Bring in an impartial mechanic before purchasing used. When a dealership refuses, they are usually hiding something.

Shop around online before you go to a dealership. You should only go to a dealership when you have made the determination regarding the vehicle you want. You should search online to find which car might be the best choice for you, which cars are the safest and other things that a dealership won’t tell you.

TIP! Bring someone along on your car shopping day. Your friend can listen for things you might have missed and they can give you advice if they think you shouldn’t buy the car you are looking at.

Take the time to research your dealer before you make any offer on a vehicle. You will be able to get a better negotiating standpoint if you are informed. Reading customer reviews can also give you a good way to avoid scams or pitfalls.

TIP! If the car you own is fairly pricey, do not take that car with you when visiting a car dealership with the intent of making a purchase. If you do, the salesperson will not take any low offers you have.

Know what kind of vehicle you want before going to a lot. Look online to see what would work best for your budget and family. You should also be able to find a car you choose so that you’re not tricked by a salesman.

Don’t ever pay full price! The sticker price isn’t what the asking price.

TIP! Try your luck online. No matter what make or model you desire, you can be certain that you’ll find it online.

Ask your friends for tips and recommendations from others. Are they satisfied with their vehicle? Do they think the decisions they made? What do they hearing about other cars that are out there?

Test drive any car before you buy.

TIP! Social security numbers should not be given until a deal is made. Dealers run your credit as soon as they are able to.

Don’t feel that you have to buy from dealerships. You might be surprised to find the vehicle you want from a private owner or small lot. You should use your newspaper or sales pad to find a great car from a private owner.

Test Drive

TIP!

Continue reading

Need A Car? Read These Tips!

TIP! Prior to going shopping for a new vehicle, you must be aware of your needs. How much can you afford? How many people are you going to transport? What are you looking for in gas mileage? Two doors or four? Make a list of everything you want, and take that list along so you can remember everything.

It really can be enjoyable when you shop for a new car! Driving it once you own it is fun, and shopping for it should be fun as well. Many people find that car shopping is a stressful experience, but that doesn’t have to be. The information and advice in this article will help make your car shopping experience.

TIP! You should not buy a used car without having a good third-party mechanic look at it first. When a dealership refuses, they are usually hiding something.

You can save a great disservice if you fail to negotiate a price lower than what your salesperson first offers. It is never smart to pay the sticker price for a vehicle. Sticker prices are intentionally marked up so that the dealer has room to negotiate.

TIP! Expect that car shopping will take a good chunk of time. Don’t rush yourself by planning something later in the day.

Know what type of truck or car you are looking for before stepping foot into a dealership. Research online to see what works best for your budget and family needs. You will also have a better idea of the price you can afford and not be swayed by a vehicle.

Bring a friend on your shopping day.This can be any relative, a best friend or a trusted family member.

When car shopping, don’t go above a set maximum no matter what you’re getting told by the dealer.

TIP! Shopping towards the end of the month is wise. Most car dealers have quotas for their salespeople that they are trying to meet at this time.

Safety features are important feature you should look for in your new car. Anti-lock brakes or ABS are crucial. Safety is important since you are often in this vehicle a lot.

TIP! Evaluate your finances and come up with a realistic amount that you are willing to spend before you start talking to car salesmen. This price should reflect the amount that you would not mind paying and also what the fair price is on the market for that particular make and model.

Try renting a better feel for the vehicle. This will give you a good idea of what it is like to drive. Go on a trip in that car stands up to the abuse. This trick is an easy way to get lots of first hand experience with a vehicle before buying one.

TIP! Always make an effort to do research before getting a used car. The Internet is a great source of pricing and value information.

Go to the auto show to check out which cars you are interested in. …

Continue reading

Make The Best Car Buying Decisions With These Tips

TIP! Do a bit of online browsing prior to visiting a car dealership. You should only visit a dealership after you know absolutely which make and model you want.

Buying a new car can be a lot of work! You need to know what you really need and what is a necessity. Use the information you learn from this article to make an intelligent car shopping.

If the dealer does not cooperate, go somewhere else.

Bring a friend on your car. This company could be your life partner, relative or spouse.

TIP! You do not need to pay the full sticker price for your next car. The salesperson knows they are not going to get that much when they sell the car.

You don’t want to feel like you’re rushed when trying to get comfortable about a deal that is not good. You need at least a full afternoon. If you don’t have enough time on your hands, plan on coming back the next day.

When shopping, never pay more than your budget allows, no matter what the dealer tells you.

TIP! Figure out your budget and then go to see the dealer — in that order. Keep your budget price in mind, and don’t let the salesman sell you a car that costs more than you want to pay.

Don’t drive your really expensive car to the dealership. Once they see what you are driving, they will not accept any of your offers and try raising prices because they will assume you can afford to spend more on a vehicle.

TIP! Don’t just think about getting a car from a dealership. You can go to smaller lots or buy from private owners and get some really good deals.

Be careful about who you give your social security code out there. Some dealerships want this info upfront so they can ruin your credit. Do not provide the dealer with your identification information until you are seriously considering purchasing a vehicle.

You might not get the exact car that is perfect for you. Not opting for frivolous features will not impair your experience.

TIP! Before you begin car shopping, write out a budget. Unless you know how much money you have available, you could end up in over your head.

Search the web if you want to buy a used car deals. You really do not even need to set foot on a dealership’s lot. Check out community area classified ads, eBay and classified sites. You won’t feel pressure from a salesperson and can save money.

TIP! You should have your number in mind before stepping onto a car lot. You should know what you want to spend and the price of the car.

Not all salespeople or dealerships operate the same. Although car salesmen are known for being bossy, this tactic is becoming increasingly unpopular. Many dealerships take a more subtle approach in order to entice repeat business. Do not fear walking away from an overbearing salesperson.There are a lot …

Continue reading
VinFast

“VinFast President” รถหรูสัญชาติเวียดนาม

” VinFast ” บริษัทผลิตรถยนต์เชื้อชาติเวียดนาม ในเครือวินกรุ๊ป ได้เปิดตัว รถยนต์อเนกประสงค์สุดหรูในนาม “VinFast President” ที่จะวางจำหน่ายเฉพาะในตลาดภูมิลำเนาเพียงแค่นั้น แถมยังผลิตแบบจำนวนจำกัดเพียงแต่ 500 คันอีกต่างหาก

รูปลักษณ์ด้านนอกมีความคล้ายคลึงกับ “Lux V8” รถยนต์อเนกประสงค์รุ่นก่อนนั้นซึ่งมีการเปิดตัวในงาน “Geneva Motor Show” เมื่อปีให้หลังที่ผ่านมา โดยเป็นฝีมือการออกแบบของ Pininfarina สำนักออกแบบยานยนต์มีชื่อเสียงจากอิตาลี โดยกระจังหน้ารูปตัววี ประกบข้างด้วยไฟหน้าแบบเส้น และก็ฝากระโปรงมีช่องรับอากาศ

ด้านในห้องโดยสาร ยังคงได้ผลงานการวางแบบของ Pininfarina ด้วยเหมือนกัน ด้วยเบาะหนัง “Nappa” ด้วยเกรด Premium , Consol หน้ามี design เป็นลายไม้, หน้าปัด Digital ขนาด 7 นิ้ว, หน้าจอบันเทิงขนาด 12.3 นิ้ว รวมทั้งเครื่องเสียงระดับ Premium พร้อมลำโพงระดับ High end 13 ตัว

ในส่วนของขุมกำลังจะเป็นเครื่องยนต์กลไก V8 ขนาด 6.2 ลิตร ที่ผลิตโดย GM ซึ่งให้กำลังสูงสุด 420 แรงม้า แรงม้า 624 นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์ automatic 8 สปีด

ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบถาวร สามารถเร่งความเร็วจาก 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้ในเวลา 6.8 วินาที ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง

“เหงียน ธิ ฟาน อันห์” รองผู้อำนวยการทั่วๆไป “VinFast” เปิดเผยว่า “President นับว่าเป็นรถยนต์ที่แสดงถึงความหรูหรามีระดับ และก็มีประสิทธิภาพ และประกาศให้ชาวโลกทราบถึงความสามารถของบริษัทผลิตรถยนต์ของเวียดนามอีกด้วย”

“อย่างไรก็แล้วแต่ “President” เป็นการอุทิศรถยนต์ที่สุดยอด แล้วก็บริการที่ดีเยี่ยมที่สุดให้กับลูกค้าชาวเวียดนามที่มีจิตญญาณแห่งการบุกเบิกแล้วก็เข้มแข็ง นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรเราถึงผลิตรถยนต์จำนวนจำกัดเพียงแค่ 500 คัน เพื่อมั่นใจว่าผลงานชิ้นยอดเยี่ยมนี้จะคู่ควรกับผู้ครอบครอง”

Continue reading
Honda NSX

Honda กับลังจะใช้รูปลักษณ์ของ NSX มาใส่ไว้บนตัวถัง SUV

Honda กับลังจะใช้รูปลักษณ์ของ NSX มาใส่ไว้บนตัวถัง SUV

รายงานจาก BestCarWeb.jp บอกว่าผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นเข้าใจดีถึงความจำเป็นสำหรับในการนำเสนอรถยนต์ SUV แบบสปอร์ตเช่น Porsche Cayenne Coupe และก็สามารถทำได้ด้วย SUV แบบใหม่ที่ดีไซน์ด้วยสไตล์ NSX ตามรายงานกล่าวว่าโครงงานนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของแนวความคิดและก็บางทีอาจไม่บรรลุผลด้วย อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าจะมีเครื่องจักรเบนซินด้านหน้าแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังซึ่งคล้ายกับ NSX

NSX จับคู่ V6 ขนาด 3.5 ลิตรเทอร์โบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าสามตัวสำหรับกำลังรวม 573 แรงม้า (427 กิโลวัตต์) รวมทั้งแรงบิด 476 ปอนด์ฟุต (645 นิวตัน – เมตร) โดยมีความเร็ว 62 ไมล์ต่อชั่วโมง (100 กิโลต่อชั่วโมง) ใน 2.0 วินาทีด้วยความเร็วสูงสุด 191 ไมล์ต่อชั่วโมง (307 กิโลต่อชั่วโมง) ซึ่งคาดว่า SUV จะมีตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน

รถยนต์ SUV ที่มีลักษณะคล้าย NXS อยู่ในตอนเริ่มของการพัฒนาที่ Honda รวมทั้งมีทิศทางว่าจะเปิดตัวภายหลังปี 2025 ไปแล้ว ในระหว่างนี้พวกเราจะได้เห็นรถยนต์ครอสโอเวอร์ Honda แบบใหม่ ที่สามารถเท่ากันได้กับ Nissan Kicks แล้วก็ Toyota Yaris Cross ซึ่งมีระบุจะเปิดตัวในปีหน้า…

Continue reading